Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Yerel televizyon yayıncılığında yerellik: Konya TV örneği

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.