Selcuk University Digital Archive Systems

Balıkesir ve merkez köylerinde imam-hatiplerin mesleki yeterliliği ve yaygın din eğitimindeki rolü

Show simple item record

dc.contributor.advisor Özbek, Abdullah
dc.contributor.author Çanakcı, Ahmet Ali
dc.date.accessioned 2014-11-25T11:35:59Z
dc.date.available 2014-11-25T11:35:59Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Çanakcı, A. A. (2006). Balıkesir ve merkez köylerinde imam-hatiplerin mesleki yeterliliği ve yaygın din eğitimindeki rolü. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/648
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, din görevlerinin mesleki yeterliğini ve yaygın din eğitimindeki rolünü, kendilerine uygulanan anket verilerine dayanarak değerlendirmek, başarılı veya başarısızlıklarını tespit edip, başarısızlıklarının giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla önerilerde bulunmaktır. Çalışma, giriş, iki bölüm ile sonuç ve önerilerden oluşmaktadır. Giriş Bölümünde: Araştırmanın konusu, amacı, önemi, evren ve örneklem, sınırlılıklar, metod-teknikler, temel kavramlar, ve konuyla ilgili yapılan çalışmalar ele alınmıştır. Birinci Bölümde: Din görevliliği, din görevlileri hakkında genel bilgi, imam-hatip, vaiz, müezzin, imam-hatiplerde bulunması gereken vasıflar, imam-hatiplerin yaygın din eğitimindeki yeri, Balıkesir'de din hizmetleri, Balıkesir'de tarihi, kültürel ve dini hayat hakkında bilgi verilmiştir. kinci Bölümde: Bu bölümde araştırma konusunun değerlendirildiği 204 denekten elde edilen bulgular ve yorumlar yer almaktadır. Elde edilen bulgularla ilgili olarak, örneklemin genel özellikleri, din görevlilerinin mesleki yeterlilikleri, bilgi düzeyi, mesleki yeterlilik sorunu, yaygın din eğitimi ve sosyal alanda din görevlisi, yaygın din eğitimi, cemaatle ve dernekle ilişkiler, sosyal ve dini etkinlikler ile görevlilerin mesleki problemlerine ilişkin verilere ulaşılmıştır. Son olarak, bulgu ve yorumlardan elde edilen sonuçlar ve önerilere yer verilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this research is to evalute the professional sufficiency of chaplains and their role in common religion education according to the Data of survey which has been carried out and also to give them advise on Their failures and success.Our study is composed of introduction ,two parts, conclusion and propasal. In introduction part ,the topic, purpose ,importance ,universe ,sampling restrains ,methods-tecnics, basic concepts and the studies about the Subject have been discussed . In the first part, the general information of chaplains, the qualifications of preachers, the role of preachers in common education, religion services in Balıkesir and historical, cultural ,religious life have been mentioned . Second part consists of the results and explanations taken from 204 participants . According to the results ,the data about the general principles of samplings the professional sufficiency and knowledge of chaplains, professional knowlodge level and sufficiency of chaplains, common religion teaching and the chaplains in social area ,the relations with religious community and association ,social and religious activities have been achieved. Finally the results and propasals related to interpretations and finding have been taken place in this research. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Balıkesir tr_TR
dc.subject Din eğitimi tr_TR
dc.subject Religious education tr_TR
dc.subject İmam-Hatip liseleri tr_TR
dc.title Balıkesir ve merkez köylerinde imam-hatiplerin mesleki yeterliliği ve yaygın din eğitimindeki rolü tr_TR
dc.title.alternative The Professional qualifidness of imam and role of common religion the preachers in Balıkesir and central villages tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account