Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Porselen ve kompozit laminate veneerlerin renklenmelerinin, bağlanma dayanımlarının ve mikrosızıntılarının karşılaştırılması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.