Selcuk University Digital Archive Systems

Orff-schulwerk pedagojisi destekli müzik eğitim programının 5 yaş çocuklarının yaratıcılıklarına etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tepeli, Kezban
dc.contributor.author Kuşcu, Özden
dc.date.accessioned 2017-11-03T12:15:21Z
dc.date.available 2017-11-03T12:15:21Z
dc.date.issued 2017-05-24
dc.identifier.citation Kuşcu, Ö. (2017). Orff-schulwerk pedagojisi destekli müzik eğitim programının 5 yaş çocuklarının yaratıcılıklarına etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6462
dc.description.abstract Bu araştırmada, Orff-Sculwerk pedgojisi destekli müzik eğitim programının 5 yaş çocuklarının yaratıcılıklarına etkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, Konya İli, Selçuk Ünivesitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İhsan Doğramacı Uygulama Anaokulunda ve Özel Esentepe Koleji Anaokulunda eğitim alan ve yansız atama ile seçilen beş yaş grubu anaokulu çocuklarından oluşmuştur. Araştırmanın deney grubunu, SÜ İhsan Doğramacı Uygulama Anaokuluna devam eden 5 yaş grubu 15 çocuk, kontrol grubunu ise Özel Esentepe Koleji Anaokuluna devam eden 5 yaş grubu 15 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada 5 yaş çocuklarının yaratıcılıklarını belirlemek amacıyla "Torrance Yaratıcı Düşünce Testi Şekilsel Form A ve B" kullanılmıştır. Uygulamalar bittikten 6 hafta sonra deney grubu çocuklara izleme testi yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21 kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde Man-Whitney U testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; Orff-Sculwerk pedgojisi destekli müzik eğitim programı ile müzik eğitimi alan deney grubu çocukların son test puan ortalamalarının, kontrol grubu çocukların son test puan ortalamalarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca deney grubu çocuklara uygulanan izleme testi sonrası elde edilen kalıcılık puanları ile son test puanları arasında anlamlı düzeyde fark bulunamamıştır. tr_TR
dc.description.abstract In the present study, the influence of the Orff-Sculwerk pedagogy-supported music education program on the creativity of 5-year-old children was examined. The study group was selected by random method and composed of 5-year-old kindergarten children attending IhsanDoğramacı Practice Kindergarten, Selcuk University Faculty of Health Sciences, Konya, and Private Esentepe College Kindergarten. The experimental group of the study consisted of 15 children attending S.U. IhsanDoğramacı Practice Kindergarten and the control group consisted of 15 children attending Private Esentepe College Kindergarten. "Torrance Creative Thinking Test Shape Form A and B" were used in the research to determine the creativity of 5 year old children. Six weeks after the end of the application, the follow-up test is applied to experimental group children. The obtained data were analyzed using SPSS 21. In the analysis of the data, Man-Whitney U test and Wilcoxon Marked Rank test were used. According to the findings of the study; post-test score averages of the children who got Orff-Sculwerk pedagogy-supported music education in the experimental group were statistically significant from the post-test score averages of the control group children. Furthermore, there was no significant difference between the retention scores and post-test scores that are obtained after the follow-up test applied to experimental group children. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Orff-Schulwerk tr_TR
dc.subject Yaratıcılık tr_TR
dc.subject Okul öncesi eğitim tr_TR
dc.subject Müzik tr_TR
dc.subject Creativity tr_TR
dc.subject Preschool education tr_TR
dc.subject Music tr_TR
dc.title Orff-schulwerk pedagojisi destekli müzik eğitim programının 5 yaş çocuklarının yaratıcılıklarına etkisi tr_TR
dc.title.alternative Orff - schulwerk pedagogy aided music education program for children age 5 effect of creativity tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account