Selcuk University Digital Archive Systems

Sanat eğitiminde resim tekniklerinin ortak kullanımı ve yaratıcılığa etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Karoğlu, Hülya
dc.contributor.author Cebrailoğlu, Öznur
dc.date.accessioned 2017-11-02T08:47:50Z
dc.date.available 2017-11-02T08:47:50Z
dc.date.issued 2011-05-23
dc.identifier.citation Cebrailoğlu, Ö. (2011). Sanat eğitiminde resim tekniklerinin ortak kullanımı ve yaratıcılığa etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6429
dc.description.abstract Bu tez çalışmasının konusu; sanat eğitiminde resim tekniklerinin aynı yüzey üzerinde ortak kullanımının yaratıcılık aşamasında bireye katkısını incelemek ve ortaya koymaktır. Bu çalışmada tarihsel süreç içinde Sanat Eğitimi ve Sanat Eğitiminde Yaratıcılık, Sanat alanına ilişkin gelişmeler incelenmiş ve teknik açılımlarının ve hangi evrelerden geçtiği ve nasıl geliştiği araştırılmıştır. Bu bilgilerden yola çıkarak, Sanat Eğitimi kapsamında uygulanan teknikler (Yağlıboya, Suluboya, Guaj boya, Akrilik, Pastel boya, Kolaj), tarihçeleriyle beraber, bu teknikleri kullanan sanatçılardan örneklerle ele alınmıştır. Nitelikli bir sanat eğitiminin, hızla değişen ve gelişen çağa ayak uydurabilecek, yaratıcı bireylerin yetiştirilmesindeki olumlu etkilerinin önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Sanatın tarihi sürecinde tekniğin gelişmesi, insanın ihtiyaçları doğrultusunda olmuştur. Maddenin şekil almasıyla beraber teknik gelişmeler de başlamıştır. Sanat ve teknik, insana özgü iki farklı faaliyet alanı olmalarına karşın, ortaya çıkan ürünler bu iki olgunun aslında iyi bir sentezi niteliğindedirler. Çünkü, sanat donanımsız yapılamaz. Ayrıca bu ürünleri sanatsal ifade içinde ortaya koyarken, dönemin teknikleri de kullanılmış olur. Özgürlüğü, dünyayı, yepyeni açılardan yansıtmak için yeni anlatım yolları ya da farklı teknikleri yüzey üzerinde kullanarak yeni dil bileşimleri bulma arayışı, sanatçıyı özgürleştirmiştir. Bu bağlamda, birleştirilmiş teknikler ile ilgili bir grup öğrenciye uygulamalı çalışmalar yaptırılmış ve çalışmalarla ilgili bireyin görüşleri alınarak değerlendirmelerle sonuca gidilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The subject of this study is to research and reveal contributions of common use of painting techniques in art education on the same surface during creativity phase to individuals. In this study, art education, creativity in art education, developments about art field and which phases their technical developments passed and how they improved were researched. Based on this information, together with histories of techniques (oil painting, water colour-painting, gouache-painting, acrylic, pastel, collage ) applied in the extend of art education, painters who use these techniques were also handled. Significance of positive effects of a sufficient art education in training creative individuals and which can keep up with the changing and rapidly developing era were emphasized. Development of a technique in historical process of the art occurred in line with human needs. Technical developments had started with taking shape of the matter. Although art and technique are two different sphere of activities, elements that emerged from these two phenomenon have the characteristic of a good synthesis. The art cannot be performed without equipment. Besides, while performing these elements in artistic ways, techniques of the period were also used. Under auspices of new language synthesis searching by using new ways of expression to reflect the world and freedom in the newest aspects on different techniques made the artists independent. Within this scope, applicable studies were applied to students related to combined techniques and the views related to the studies were taken to be evaluated for a conclusion. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Resim eğitimi tr_TR
dc.subject Painting education tr_TR
dc.subject Resim sanatı tr_TR
dc.subject Painting art tr_TR
dc.subject Resimler tr_TR
dc.subject Pictures tr_TR
dc.subject Sanat eğitimi tr_TR
dc.subject Art education tr_TR
dc.subject Teknik tr_TR
dc.subject Technical tr_TR
dc.subject Teknik özellikler tr_TR
dc.subject Technical properties tr_TR
dc.subject Yaratıcılık tr_TR
dc.subject Creativity tr_TR
dc.title Sanat eğitiminde resim tekniklerinin ortak kullanımı ve yaratıcılığa etkisi tr_TR
dc.title.alternative Common usage of art techniques and their effects to creativity in art education tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account