Selcuk University Digital Archive Systems

Alt konka hipertrofisi olan hastalarda intranazal steroid enjeksiyonu tedavisi etkinliğinin bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Yöndemli, Fuat
dc.contributor.author Özlük, İzzet Özgür
dc.date.accessioned 2017-10-26T12:44:30Z
dc.date.available 2017-10-26T12:44:30Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Özlük, İ. Ö. (2011). Alt konka hipertrofisi olan hastalarda intranazal steroid enjeksiyonu tedavisi etkinliğinin bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6314
dc.description.abstract Amaç: Bu çalışmanın amacı kronik nazal obstrüksiyonun submuköz alt konka hipertrofisine bağlı olduğu belirlenen olgularda intranazal steroid enjeksiyonu yönteminin etkinliğinin bilgisayarlı tomografi ile değerlendirmektir. Gereç ve yöntem: Bu çalışmaya Temmuz 2009-Aralık 2009 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı kliniğinde alt konka hipertrofisi nedeni ile intranazal streoid enjeksiyonu uygulanan 59 hasta alınmıştır. Çalışmaya katılan hastaların hepsi erişkin yaş grubunda olup 28(%47.5)'i kadın 31(%52.5)'i erkekti. Hastaların yaşları 18 ile 75 (ort. 33.00 ±13.299) arasında değişmekteydi. Tek noktaya 40 mg/1 ml metilprednizolon asetat alt konkanın anterior kısmına submukozal bül oluşturulacak şekilde dental enjektör yardımıyla yavaş bir şekilde tatbik edilmiştir. Konkaların objektif değerlendirilmesi; preoperatif dönem ve postoperatif 1.ayda ve 3. ayda çekilen koronal plan paranazal sinüs bilgisayarlı tomografileri (BT) karşılaştırılarak yapılmıştır. Ayrıca başka bir hekim konka boyutlarını VAS ile değerlendirmiştir. Hastalar tarafından, nazal obstrüksiyonun VAS değerlendirmesi yapılmıştır. Bulgular: Hastaların yaşları 18 ile 75 yaşları arasında ( ortalama yaş 33.00±13.299 ) değişmekte idi. Koronal plan bilgisayarlı tomografi ile konkaların postoperatif 1. ayda küçüldüğü saptanmıştır (p=0,00). Başka bir hekim tarafından kaydedilen VAS'da, konkalarda küçülme saptanmıştır (p=0.00). Postoperatif 1.ayda hastaların nazal tıkanıklık şikayetlerinde anlamlı derecede azalma saptanmıştır (p=0.00). Postoperatif 3. ayda da preoperatif değerlere göre konkalarda küçülme saptanmış. Fakat preop 1. aydaki konkalardaki küçülme değerleri postop 3. aydaki değerlerden daha iyi olarak saptanmıştır. İki (%3.3) hasta müdahaleden hiç fayda görmediğini belirtmiştir. Bunlarla alt konkalar koronal plan BT'de yapılan ölçümlerle değerlendirilmiştir. Sonuç: İntranazal steroid enjeksiyon ile alt konka küçültülmesi yöntemi etkin, kolay uygulanabilen, minimal invaziv, maliyeti düşük, postoperatif hasta memnuniyeti yüksek bir yöntemdir. BT ile alt konkaların preoperatif ve postoperatif değerlendirilmesi objektif ve tercih edilebilir bir yöntemdir. tr_TR
dc.description.abstract Objective: The aim of the study is to evaluate the effectiveness of intranasal steroid injection method in the cases where chronic nasal obstruction depends on inferior turbinate hyperthropy using computerized tomography (CT ). Material and Method: Intranasal steroid injection performed due to inferior turbinate hyperthropy, 59 patients applying to The OtoRhinolaryngology Department of Meram Medical School of Selcuk University between July and December 2009 were enrolled into the study. All the patients were adults, and 28 ( 47.5% ) were women and 31 ( 52.5% ) were men. Totally 40 mg/ml metilprednisolon asetate was injected slowly on the anterior side of inferior turbinate with using dental syringe onto only one point. Objective evaluation of the inferior turbinate was carried out by comparing coronal plan paranasal sinus CT scores performed preoperatively and within the first and third month postoperatively. VAS evaluation of nasal obstruction was implemented by all patients. Results:Age rates of the patients were ranging from 18 to 75 (mean age rate 33±13.299). The hypertrophic inferior turbinates were determined to be smaller on coronal plan CT performed during the first and third month after the operation (p=0.00). But the measures of first month after injection were beter than the measures of the third month after injection In the postoperative first month, a significant decrease was witnessed in the complaints of the patients related to nasal obstructions (p=0.00). Two (3.3% ) patients announced to obtain no benefits from the intervention. All the inferior turbinate measurements were managed by using coronal plans of paranasal CT. Conclusion:Intranasal steroid injection method of inferior turbinate is an effective, minimally invasive one making the patient satisfied, to a large extent. The pre- and postoperative evaluation of the turbinate via CT is an objective and preferable method. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Steroids tr_TR
dc.subject Steroidler tr_TR
dc.subject Paranasal sinuses tr_TR
dc.subject Paranazal sinüsler tr_TR
dc.subject Nasal obstruction tr_TR
dc.subject Nazal tıkanma tr_TR
dc.subject Nasal mucosa tr_TR
dc.subject Nazal mukoza tr_TR
dc.subject Hypertrophy tr_TR
dc.subject Hipertrofi tr_TR
dc.subject Injections tr_TR
dc.subject Enjeksiyonlar tr_TR
dc.subject Nose diseases tr_TR
dc.subject Burun hastalıkları tr_TR
dc.subject Nose tr_TR
dc.subject Burun tr_TR
dc.title Alt konka hipertrofisi olan hastalarda intranazal steroid enjeksiyonu tedavisi etkinliğinin bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluation of the effectiveness of intranasal steroid injection on patients with inferior nasal turbinate hyperthropy via computerized tomography tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account