Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Alt konka hipertrofisi olan hastalarda intranazal steroid enjeksiyonu tedavisi etkinliğinin bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.