Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Akut tromboembolik olaylarda iskemi modifiye albümin (İMA)'in tanısal değeri

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.