Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Alt konka hipertrofisi nedeni ile burun tıkanıklığı olan hastalarda radyofrekans termal ablasyon tedavisi ve steroid enjeksiyonu tedavisi etkinliğinin bilgisayarlı tomografi ölçümü ile karşılaştırılması

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.