Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Baş boyun kanserlerinde 18 FDG PET/bt'nin ilk evreleme ve yeniden evrelemedeki rolü

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.