Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Kardiyorenal sendrom hastalarında kreatinin klirensine göre ilaç seçimi ve doz ayarlanmasının önemine dair farkındalığın retrospektif incelenmesi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.