Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Yapı taşı olarak kullanılan kayaçların doku, fiziksel ve mekanik özelliklerin araştırılması

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.