Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Yüksek verimli düve ve ineklerde periparturient dönemde propilen glikol ve monensin desteğinin reprodüktif parametreler üzerine etkisi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.