Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Sosyal hizmette empatinin kavramsallaştırılması, uygulaması, ölçümü ve eğitimine yönelik bir inceleme: karma yöntem araştırması

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.