Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Diyabetik periferik arter hastalığında netrin-1, asimetrik dimetilarjinin (ADNA), endotelin-1, total antioksidan kapasitesi ve total oksidatif stres (TAK, TOS) plazma düzeyleri arasındaki ilişkilerin araştırılması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.