Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Vokal kord patolojisi olan hastalarda üst özefageal sfinkter basıncının değerlendirilmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.