Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Burdur il merkezinde yaşayan 65 yaş ve üstü bireylerin aynı nedenle birden fazla kez sağlık kuruluşuna başvuru sıklığı, depresyon sıklığı, yaşam kalitesi ve ilişkili faktörler

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.