Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Serum androstenedion ölçümünde immunoassay ve sıvı kromatografi-tandem kütle spektrometre (LC-MS/MS) metodlarının karşılaştırılması

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.