Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Kalça dislokasyonu gelişen meningomiyeloselli hastalarda nörolojik defisit seviyesi ile kalça dislokasyonu rekürrensi arasındaki ilişki

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.