Show simple item record

dc.contributor.advisor Erdem, Hüsamettin
dc.contributor.author Abubakirov, Nurbol
dc.date.accessioned 2014-11-19T11:26:00Z
dc.date.available 2014-11-19T11:26:00Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Abubakirov, N. (2009). Gazzâlî'de kalp kavramı. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/598
dc.description.abstract Bu çalışmamızda kalp kavramını Gazzâlî'nin kendi eserleri çerçevesinde değerlendirdik. Gazzâlî'nin İhyâ'u Ulûmi'd-Dîn, er-Risâletü'l-Ledûnniyye, Mîzânü'l-Amel ve Meâricü'l-Kuds gibi eserleri başta olmak üzere birçok eserlerine başvurduk. İslâm'ın birinci kaynağı olan Kur'ân-ı Kerîm'e ve onun en yetkili müfessiri olan Hz. Peygamberin hadislerine de öncelikli olarak atıfta bulunduk. Ayrıca bu tezde tasavvuf sahasıyla ilgili bazı eserlere de müracaat ettik. Çalışmamız bir giriş ile üç bölümden meydana gelmektedir. Girişte kalp ve kalple ilgili terimler incelendi. Birinci bölümde, Gazzâlî'de kalp kavramı, mâhiyeti ve önemi gibi konular ele alındı. İkinci bölümde ise, Gazzâlî'ye göre kalbin temel fonksiyonları olan idrak, basîret, duygu ve bilgi konuları işlendi. Üçüncü bölümde de Gazzâlî'ye göre kalp hastalıkları ve eğitimi konuları incelendi. Sonuç olarak Gazzâlî'de kalp insan için merkezdir. Kalp eşyanın hakikatini bilir ve anlar; kalp bilgi ve hikmetin merkezidir. Kalp Allah'ı bilir ve ona inanır. Kalp insan için en önemli bir organdır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, we appreciated the concept of heart (kalp) in Al-Ghazzali's works. We applied for many works of al-Ghazzali, like İhyâ-u Ulûmi-d-Dîn and er-Risâletu-l-Ledûnniyye and Mîzânu-l-Amel and Meâricu?l-Kuds. We also applied for the Holy Qoran which becomes the Islam?s first source and to the Muhammad Hadiths which becomes the it?s explanatory principially. Besides this works we also applied for some related to works with Sufism field. This thesis contains an introduction and three chapters. In introduction the conception of heart and the terms about heart were researched. At the first chapter, Ghazzali?s heart concept and it's true nature and importance subjects was analyzed. At the second chapter, the conception of heart of Ghazzali, foresight and an impression and knowledge subjects. At the third chapter, according to Ghazzali heart illnesses and education their subject were investigated. As a result, of Ghazzali the heart is a center for the man. The heart knows and understands the reality of objects. It is a centre of knowledge and wisdom. It feels the God and believes in Him. It is an important organ for the human being. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Gazali tr_TR
dc.subject Kalp tr_TR
dc.subject Allah tr_TR
dc.subject Imam Al Ghazali tr_TR
dc.subject Heart tr_TR
dc.subject God tr_TR
dc.subject Akıl tr_TR
dc.subject Mind tr_TR
dc.title Gazzâlî'de kalp kavramı tr_TR
dc.title.alternative The concept of heart in al-Ghazzali's thought tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account