Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Farklı deksmedetomidin infüzyon hızlarının desfluran anestezisi altında BIS monitorizasyonu rehberliğinde karşılaştırılması

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.