Selcuk University Digital Archive Systems

Romatizmal mitral yetmezliği olan çocuklarda sol atriyal volüm indeksi ile sağ ve sol ventrikül fonksiyonlarının kıyaslanması ve p-dalga dispersiyonlarının değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Baysal, Tamer
dc.contributor.author Şap, Fatih
dc.date.accessioned 2017-09-20T12:38:03Z
dc.date.available 2017-09-20T12:38:03Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Şap, F. (2011). Romatizmal mitral yetmezliği olan çocuklarda sol atriyal volüm indeksi ile sağ ve sol ventrikül fonksiyonlarının kıyaslanması ve p-dalga dispersiyonlarının değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5932
dc.description.abstract Amaç: Çalışmamızda romatizmal mitral yetmezliği olan çocuklarda sol atriyal hacim indekslerinin pulsed ve doku Doppler ile değerlendirilen ventrikül fonksiyonlarıyla kıyaslamasının yapılması ve P-dalga dispersiyonlarının (PDD) değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Romatizmal mitral yetmezliği olan 37 çocuk (22 kız, 15 erkek; 12.06±1.98 yaş) ve yaş olarak uyumlu 25 sağlıklı çocuk (10 kız, 15 erkek; 11.21±1.79 yaş) çalışmaya alındı. Tüm olguların geleneksel ekokardiyografi ve doku Doppler kayıtları alındı. Hasta olgular hafif (13 olgu) ve orta-ağır (24 olgu) mitral yetmezlik (MY) olarak iki gruba ayrıldı. Biplan alan-uzunluk yöntemi kullanılarak sol atriyal hacim (LAV) hesaplaması yapıldı. Bu değerin vücut yüzey alanına bölünmesiyle bulunan LAV indeksinin diğer kalp fonksiyonları ile kıyaslaması yapıldı. Tüm olguların P-dalga ve PDD süreleri 12-derivasyonlu elektrokardiyografiden ölçüldü (PDD=Maksimum P süresi - Minimum P süresi). Bulgular: Sol ventrikül doku Doppleri Tei indeksi her iki hasta grubunda kontrol grubundan anlamlı derecede yüksek bulundu. Sağ ventrikül ve interventriküler septumun ortalama Tei indeks değerleri de sol ventrikülün değerlerine benzerlik gösterdi. Her iki hasta grubunun ortalama LAV indeksi değeri kontrol grubundan yüksek bulundu. Ortalama PDD süreleri sadece orta-ağır MY grubunda kontrol grubundan anlamlı derecede yüksek saptandı. Tüm olguların ortalama LAV indeksi değeri ile doku Doppleri Tei indeksleri (septum, sağ ve sol ventrikül) arasında hafif düzeyde ilişki saptandı. Mitral ve septuma ait ortalama E/E' değerleri ile ortalama LAV indeksinin ilişkili olduğu görüldü. Tüm olguların ortalama LAV indeksi ile PDD ve maksimum P süresi arasında pozitif, minimum P süresi arasında negatif bir ilişki tespit edildi. Sonuç: Romatizmal mitral yetmezliğinin ciddiyetine göre çocuklarda özellikle sol ventrikül fonksiyonlarının bozulduğu, LAV indeksinin bu fonksiyon bozukluğunu göstermede yeri olabileceği ve atriyal iletilerin değişkenlik göstermesinden dolayı bu olguların atriyumdan kaynaklanacak aritmiler yönünden de yakın takip edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Objective: The purpose of this study was to assess the correlation between the left atrial volume (LAV) index and ventricular functions obtained by pulsed wave and Tissue Doppler Echocardiography (TDE) in children with rheumatic mitral regurgitation and also to evaluate P-wave dispersion (PwD). Material and Methods: Thirty-seven children with rheumatic mitral regurgitation (22 girls, 15 boys; mean ±SD age, 12.06±1.98 years) and 25 age-matched healthy control subjects (10 girls, 15 boys; mean±SD age, 11.21±1.79 years) were enrolled in the study. Conventional echocardiography and TDE images were recorded in all subjects. According to the severity of mitral regurgitation, the patients were divided in two groups: 13 patiens with mild and 24 patients with moderate to severe mitral regurgitation (MR). Left atrial volume was calculated according to biplane area-length formula. This value was indexed to body surface area and compared with other cardiac functions. Resting 12-lead ECG was used to measure P-wave and PwD durations (difference between maximum and minimum P-wave duration). Results: All of three mean Tei index values (septum, left and right ventricules) obtained with TDE in both patients? groups were significantly higher than control group. Mean LAV index values of both patients? groups were statistically higher than control group. Mean PwD duration was significantly longer only in moderate to severe MR than the control group. Weak correlations were found between mean LAV index value and all three mean Tei indexes in all subjects. In addition, mean LAV index value was correlated with mean E/E? values of mitral and septum. Mean LAV index value was also correlated positively to PwD and maximum P-wave durations and negatively to minimum P-wave duration. Conclusion: Especially, deterioration of left ventricular functions was observed in children with rheumatic mitral regurgitation according to severity of valvular insufficiency. In this disease, LAV index may possibly indicate this dysfunction and also we think that these children should be followed for the risk of atrial arrhythmias because of alterations in impulsed propagations of the atria. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Ekokardiyografi tr_TR
dc.subject Echocardiography tr_TR
dc.subject Elektrokardiyografi tr_TR
dc.subject Electrocardiography tr_TR
dc.subject Mitral kapak yetmezliği tr_TR
dc.subject Mitral valve insufficiency tr_TR
dc.subject Miyokard tr_TR
dc.subject Myocardium tr_TR
dc.subject Romatizmal ateş tr_TR
dc.subject Rheumatic fever tr_TR
dc.subject Romatizmal hastalıklar tr_TR
dc.subject Rheumatic diseases tr_TR
dc.subject Ventriküler fonksiyon tr_TR
dc.subject Ventricular function tr_TR
dc.subject Çocuklar tr_TR
dc.subject Children tr_TR
dc.title Romatizmal mitral yetmezliği olan çocuklarda sol atriyal volüm indeksi ile sağ ve sol ventrikül fonksiyonlarının kıyaslanması ve p-dalga dispersiyonlarının değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Comparison between the left atrial volume index and right and left ventricular functions and also evaluation of p-wave dispersions in children with rheumatic mitral regurgitation tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account