Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Romatizmal mitral yetmezliği olan çocuklarda sol atriyal volüm indeksi ile sağ ve sol ventrikül fonksiyonlarının kıyaslanması ve p-dalga dispersiyonlarının değerlendirilmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.