Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

E-ticaret çerçevesinde mobil ticaretin işletmelerin rekabet gücü üzerine etkileri: Türk finans sektörü uygulamaları

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.