Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Panoramik radyografi ve bilgisayarlı tomografide konumlandırmanın dikey boyut üzerine etkilerinin araştırılması: In vitro çalışma

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.