Selcuk University Digital Archive Systems

Preeklamptik anne bebeklerinde total oksidan seviye, total antioksidan seviye ve paraoksonaz düzeyleri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Örs, Rahmi
dc.contributor.author Altunhan, Hüseyin
dc.date.accessioned 2017-08-22T11:59:12Z
dc.date.available 2017-08-22T11:59:12Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Altunhan, H. (2011). Preeklamptik anne bebeklerinde total oksidan seviye, total antioksidan seviye ve paraoksonaz düzeyleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5879
dc.description.abstract Amaç: Preeklamptik annelerde oksidatif stresin arttığı ve antioksidan aktivitenin azaldığı pek çok çalışmada gösterilmiştir. Bu çalışmadaki amacımız preeklamptik anne bebeklerinde oksidan-antioksidan durumu araştırmaktır. Metot: Preeklamptik (n=31) ve normotansif (n=25) anne bebeklerinin kord kanı ve 7. gün alınan venöz kanında PON?1 (Paraoxonase), TAS (Total Antioxidant Status) ve TOS (Total Oxidant Status) düzeyleri ölçüldü. Bulgular: Kord kanı PON?1 (p=0.908) ve TOS (p=0.996) ile 7. gün venöz kanda PON?1 (p=0.939) ve TOS (p=0.138) düzeyleri preeeklamptik anne bebekleri ile kontrol grubu arasında farklı değildi. Ancak kord kanı TAS düzeyleri (p=0.001) preeklamptik anne bebeklerinde daha yüksek iken, 7. gün venöz kandaki TAS düzeyleri (p=0.021) ise kontrol grubunda daha yüksek idi. Ayrıca ağır preeklamptik anne bebeklerinin kord kanı (n=18) PON-1 düzeyi (p=0.042) hafif-orta preeklamptik anne bebeklerinkinden (n=13) daha yüksek idi. Ağır ve hafif-orta preeklamptik anne bebekerinin kord kanı TAS (p=0.441), TOS (p=0.196) ile 7. gün venöz kanı PON?1 (p=0.395), TAS (p=0.514) ve TOS (p=0.679) düzeyleri arasında fark yoktu. Sonuç: Preeklamptik anne bebeklerinin kord kanında kontrol grubuna göre artmış olan TAS düzeyi; annede artmış olan oksidatif stresin yaratacağı oksidatif hasara karşı fetusun antioksidan savunmasını arttırarak kendisini koruduğunu göstermektedir. Ayrıca ağır preeklamptik anne bebeklerinin kord kanı PON?1 düzeyinin hafif-orta preeklamptik anne bebeklerine göre daha yüksek olması; annedeki oksidatif stresin şiddeti ile fetusun geliştirdiği antioksidan savunma arasında pozitif korelasyon olduğunu göstermektedir. Çalışmamız, güçlü bir antioksidan belirteç olan PON-1'in preeeklamptik anne bebeklerinde çalışıldığı literatürdeki ilk klinik çalışmadır. Sonuç olarak diyebiliriz ki; preeklamptik anne bebeklerinde antioksidan savunma yeterlidir ve annedeki preeklampsinin şiddetiyle doğru orantılıdır. tr_TR
dc.description.abstract Aim: Many studies have shown that oxidative stress increases and antioxidant activity decreases in preeclamptic mothers. In this study, our aim is to investigate the oxidant-antioxidant status in newborns of preeclamptic mothers. Method: Paraoxonase (PON-1), total antioxidant status (TAS ) and total oxidant status (TAS) levels of newborns of preeclamptic (n=31) and normotansive (n=25) mothers were measured in the cord blood and venous blood derived in the 7th days of life. Findings: There was no significant difference between cord blood PON-1 (p=0.908) and TOS (p=0.996) levels and 7th day venous blood PON-1 (p=0.939) and TOS (p=0.138) levels of newborns of preeclamptic mothers and control group. However, while cord blood TAS levels (p=0.001) were higher in newborns of preeclamptic mothers, venous blood TAS levels at 7th day of life (p=0.021) were higher in control group. Also, cord blood PON-1 level of (p=0.042) newborns of severe preeclamptic mothers (n=18) were higher than that of mild-moderate preeclamptic mothers (n=13). No difference was detected between cord blood TAS (p=0.441), TOS (p=0.196) levels and 7th day venous blood PON-1 (p=0.395), TAS (p=0.514) and TOS (p=0.679) levels of newborns of severe preeclamptic and mild-moderate preeclamptic mothers. Conclusion: Increased TAS levels in newborns of preeclamptic mothers compared to control group shows that fetus protects itself by increasing antioxidant defense against the oxidative damaged caused by increased oxidative stress in the mother. Also, higher levels of cord blood PON-1 in newborns of severe preeclamptic mothers compared to mild-moderate preeclamptic ones shows that a positive correlation is present between severity of oxidative stress in mother and antioxidant defense developed in the newborn. Our study is the first clinical study in literature that studied PON-1, which is a powerful antioxidant indicator, in newborns born to preeclamptic mothers. In conclusion we can say that in newborns of preeclamptic mothers antioxidant defense is sufficient and directly proportional to severity of mother's preeclampsia. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Anneler tr_TR
dc.subject Mothers tr_TR
dc.subject Antioksidanlar tr_TR
dc.subject Antioxidants tr_TR
dc.subject Bebekler tr_TR
dc.subject Infant tr_TR
dc.subject Oksidanlar tr_TR
dc.subject Oxidants tr_TR
dc.subject Oksidatif stres tr_TR
dc.subject Oxidative stress tr_TR
dc.subject Paraoxon tr_TR
dc.subject Paraoxonase tr_TR
dc.subject Preeklampsi tr_TR
dc.subject Pre-eclampsia tr_TR
dc.title Preeklamptik anne bebeklerinde total oksidan seviye, total antioksidan seviye ve paraoksonaz düzeyleri tr_TR
dc.title.alternative Total oxidant, anti-oxidant and paraoxonase levels in newborns of preeclamptic mothers tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account