Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Mikozis fungoidesli olgularda tedavi öncesi ve sonrası biyopsilerde immunhistokimyasal CD4 CD8 , matrix metalloproteinaz-9 ( MNP-9) ekspresyonunun değerlendirilmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.