Selcuk University Digital Archive Systems

Hitit Uygarlığının çağdaş Türk resmine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Arda, Zühal
dc.contributor.author Köken, Merve
dc.date.accessioned 2017-08-18T13:26:01Z
dc.date.available 2017-08-18T13:26:01Z
dc.date.issued 2014-08-11
dc.identifier.citation Köken, M. (2014). Hitit Uygarlığının çağdaş Türk resmine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5849
dc.description.abstract "Hitit Uygarlığının Çağdaş Türk Resmine Etkisi" isimli çalışma ile Anadolu medeniyetleri içerisinde büyük bir öneme sahip olan Hitit uygarlığını arkeolojik ve tarihsel belgelerin ışığında irdelenerek, Hitit inanç ve düşünce sistemi etkisinde oluşan sanat yapıtlarının ve sembollerinin günümüz sanatına ve sanatçısına etkisi incelenmiştir. Bu doğrultuda, Hitit uygarlığına ait sembolik- mistik yapıtların izlerinin belirlenmesi ile bu izlerin günümüze kadar yeterince ele alınmamış olan çağdaş Türk resmindeki yansımalarının irdelenmesi ve elde edilen bulgularla sonuçlarının bir kaynakta toplanması amaçlanmıştır. Araştırma, genel olarak Türk Resim Sanatında 1950'lerden günümüze kadar geçen süreci kapsamaktadır. Özellikle Cumhuriyet dönemi ve sonrası Türk resim sanatında ortak ve evrensel bir dille konuşabilmek adına ulusallık-evrensellik sorunsalının sıkça irdelendiği görülmektedir. Dolayısıyla, Anadolu kültürünün köklerinden beslenen mitoloji ve tarih içerikli resimler, Türk ressamlarının esin kaynağı olmuştur. Cumhuriyet dönemiyle başlayan Türk resim sanatında özgün kimlik arayışları içinde olan ve Hitit sanatından etkilenen sanatçılar arasından seçilen; Cemal Tollu, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nuri Abaç, Süleyman Saim Tekcan, İhsan Çakıcı, Özdemir Yemenicioğlu ve Mehmet Ali Doğan'ın resimleri incelenmiştir. İnceleme sonucunda; Güneş Kursu, At, Boğa, Geyik, Aslan, Çift Başlı Kartal, Yılan ve Geometrik Semboller gibi, Hitit Uygarlığı içinde yer alan birçok imgenin gerek biçim gerekse içerik yönünden sanatçıların çalışmalarında kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda konuyla ilgili kişisel uygulama çalışmalarına da yer verilmiştir. Bu çalışmayla, Türk sanatçısının eserlerinde kullandığı Anadolu kültürüne ait gerek kültürel, gerekse dinsel öğelerin anlamlarının tespit edilerek tescillenmesi, Türk kültürünün devamlılığı adına ciddi bir önem arz etmektedir. tr_TR
dc.description.abstract With the study of "The Effect Of Hittite Civilization On Contemporary Turkish Art", Hittite Civilization which has a vital importance among Anatolian Civilization, is analyzed in the light of archaeological and historical documents and the effect of works of art/symbols, that are formed in Hittite belief/mental system are studied, in terms of current art and artists. Accordingly, it is aimed that; defining the traces of symbolic/mystic works, examining the reflections of those traces, which has not been discussed adequately, on contemporary Turkish arts and publish these symptoms and results into a book (resource). The research, in general, includes the period from 1950s to current time. Especially during and after Republican period, it is seen that i Turkish Picture Art, "nationality–universality" problematic is studied frequently with the aim of speaking in a common and universal language. Therefore, "mythology and history" thematic pictures which are supported by the roots of Anatolian culture are the source of inspiration for Turkish artists. Those are the artists (their pictures are examined) that are choosen among the ones who are affected by Hittite art and looking for original identity in Turkish Picture art that is started with Republic: Cemal Tollu, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nuri Abaç, Süleyman Saim Tekcan, İhsan Çakıcı, Özdemir Yemenicioğlu and Mehmet Ali Doğan. As a result of studying in detail; it is determined that many images such as Sun disk, Horse, Hull, Deer, Lion, Two headed eagle, Snake and geometric symbols which are taken place in Hittite Civilization are used by artists both in context and form. Within this context, personal application studies are also included related to issue. With this study, it is extremely significant for the permanency of Turkish culture that identifying and registering the meanings of cultural and religious components (that are belong to Anatolian culture) used by Turkish artists in their works. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Hititler tr_TR
dc.subject Hittites tr_TR
dc.subject Modern resim sanatı tr_TR
dc.subject Modern painting art tr_TR
dc.subject Türk resim sanatı tr_TR
dc.subject Turkish painting art tr_TR
dc.title Hitit Uygarlığının çağdaş Türk resmine etkisi tr_TR
dc.title.alternative The effect of Hittite Hivilization on contemporary Turkish art tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account