Selcuk University Digital Archive Systems

Esnek akış tipi ve çok işlemcili esnek akış tipi çizelgeleme problemlerinin paralel doyumsuz algoritma ile çözümü

Show simple item record

dc.contributor.advisor Engin, Orhan
dc.contributor.author Öztürk, Reşide Elif
dc.date.accessioned 2014-11-19T08:06:49Z
dc.date.available 2014-11-19T08:06:49Z
dc.date.issued 2007-03-28
dc.identifier.citation Öztürk, R. E. (2007). Esnek akış tipi ve çok işlemcili esnek akış tipi çizelgeleme problemlerinin paralel doyumsuz algoritma ile çözümü. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/582
dc.description.abstract Esnek akış tipi sistemi; hem akış tipi hem de paralel makine sistemlerinin bazı ögelerinin birleşiminden oluşan özel bir yapıya sahiptir. Esnek Akış Tipi Çizelgeleme (EATÇ) ve Çok İşlemcili Esnek Akış Tipi Çizelgeleme (ÇİEATÇ) Polinomiyel olmayan (NP)-Zor problemler olarak bilinir. Bu çalışmada, EATÇ ve ÇİEATÇ problemlerini çözmek için etkin bir Paralel Doyumsuz Algoritma (PDA) önerildi. PDA, sırasıyla yıkım ve inşa olarak iki aşamada uygulanır. Çalışmada, kontrol parametreleri olarak başlangıç popülasyonu, alt grup sayısı, iterasyon sayısı, doyum oranı ve inşa yöntemleri kullanılmıştır. Literatürdeki Carlier ve Neron'un (2000) EATÇ Problemleri ile Oğuz ve Ercan'ın (2005) ÇİEATÇ problemleri, PDA ile elde edilen değerler, literatürde çözümlenmiş Döyen (2004)'in önermiş olduğu Yapay Bağışıklık Sistemi (YBS), Neron (2001)'un Dal Sınır Algoritması (DSA), Oğuz (2005)'un Genetik Algoritma (GA) ve Ceran (2006)'ın GA metodları ile elde edilen sonuçlar ile kıyaslanmıştır. Bu kıyaslamalar, önerilen PDA yaklaşımının performansının YBS ve Ceran (2006)'ın GA yaklaşımlarının performansları ile aynı olduğunu; DSA ve Oğuz (2005)'un GA yaklaşımlarının performanslarından daha iyi olduğunu göstermektedir. tr_TR
dc.description.abstract Hybrid flow shop system has a special structure combining some elements of both the flow shop and the parallel machine systems. Hybrid Flow Shop Scheduling (HFS) and Hybrid Flow Shop Scheduling with Multiprocessor Task (HFSMT) are known to be non-polinomiyel (NP)-hard problems. In this study it was suggested that an effective Parallel Greedy Algorithm (PGA) to solve HFS and HFSMT problems. PGA is applied two phases iteratively, named destruction and construction. In study, number of started population, number of sub group, number of iteration, greedy ratio and construction methods had been used as control parameters. The Carlier and Neron (2000) HFS and Oğuz and Ercan (2005) HFSMT problems from literature had been solved with PGA. These solutions had been compared with Döyen (2004)?s Artificial Immune Systems (AIS), Neron (2001)?s Branch and Bound (B&B), Oğuz (2005)?s Genetic Algorithm (GA) and Ceran (2006)?s GA methods that had been analysed in the literature. This comparisons have indicated that the proposed PGA approach?s performance is the same of the performances of AIS and Ceran (2006)?s GA approaches; is better than the performances of B&B and Oğuz (2005)?s GA approaches tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Esnek akış tipi çizelgeleme problemleri tr_TR
dc.subject Esnek akış tipi çok işlemli çizelgeleme problemleri tr_TR
dc.subject Paralel doyumsuz algoritmalar tr_TR
dc.subject Hybrid fow shop problems tr_TR
dc.subject Hybrid flow shop with multiprocessor tasks scheduling problems tr_TR
dc.subject Parallel greedy algorithms tr_TR
dc.title Esnek akış tipi ve çok işlemcili esnek akış tipi çizelgeleme problemlerinin paralel doyumsuz algoritma ile çözümü tr_TR
dc.title.alternative Solving the hybrid flow shop and hybrid flow shop with multiprocessor task scheduling problems with parallel greedy algorithm tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account