Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Total diz protezi cerrahisinde intraartiküler uygulanan traneksamik asit ve adrenalin in postoperatif kanama üzerine etkinliklerinin karşılaştırılması

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.