Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Siyatik sinir kesi modelinde eritropoetin ile gelsolin'in rejenerasyon üzerine etkisinin karşılaştırılması

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.