Selcuk University Digital Archive Systems

Lagina Hekata Tapınağı'nın mimari teknikleri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tırpan, A. Adil
dc.contributor.author Ceylan, İbrahim
dc.date.accessioned 2017-08-10T07:45:33Z
dc.date.available 2017-08-10T07:45:33Z
dc.date.issued 2013-04-22
dc.identifier.citation Ceylan, İ. (2013). Lagina Hekata Tapınağı'nın mimari teknikleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5766
dc.description.abstract Antik dönemde tapınak gibi bir yapıyı meydana getirmek belirli teknikler kullanılmadan yapmak olanaksızdır. Zaten antik bir yapının nasıl planlandığı ve inşa edildiği hep bir merak konusu olmuştur. Bu binalar nasıl yapıldı? Taşlar nasıl kaldırıldı ve yerlerine oturtuldu? Gibi sorular hep cevaplanmayı beklemişlerdir. Dönemin önemli yapılarından biri olan Hekate Tapınağı'nın nasıl planlandığı taşlar üzerindeki izlerden öğrenmekteyiz. Komşu kentlerdeki benzer yapılarla önemli benzerlikler gösterse de kendine has özellikleri ile de önemini korumaktadır. Türk arkeolojisinde önemli bir yere sahip olan yapının tüm yönleri ile beraber incelenmesi ve ileride yapılacak yenileme çalışmalarına bir katkı sağlaması açısından eksik kalan bu yönüne biraz daha dikkat çekilerek yapının teknik olarak ta incelenmesini yapmak ve bunların kullanılabilir düzeye getirmek gerekmektedir. Lagina Hekate Tapınağı gibi Hellenistik'ten Roma Dönemine geçişte inşa edilmiş bir yapının mimari teknikleri dönemin özelliklerini yansıtacaktır. Yapılan bu çalışma sonrasında öğrendik ki Lagina Hekate Tapınağı inşa edilirken kendisinden önce yapılan birçok yapıda kullanılan teknikler kullanılmıştır. Yapılışında Anadolulu mimarların ve Anadolu ekolünde yapıldığını yapımın her aşamasında bu izleri taşıdığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yapıldığı dönemde en gelişmiş teknolojinin yanında geleneksel yöntemlerinde kullanıldığını görmekteyiz. Priene Artemis ve Magnesia Artemis Tapınaklarında kullanılan birçok tekniğin Lagina Hekate Tapınağı'nda da kullanıldığını bu yapılarla olan işçilik akrabalığından öğrenmekteyiz. tr_TR
dc.description.abstract It is not possible to form a structure like a temple without using specific techniques in ancient times. It is always an issue of concern how an ancient structure is formed, how these buildings are built, and how stones are removed and replaced. Such questions are waiting for an answer. We learn from the marks on the stones how the Temple of Hecate, which is one of the most important structures of the period, was built. Although it has similar features with peripheral cities' structures, it also has own specific characteristics features. In order to analyze the structure, which has an important place in Turkish archeology, with all aspects and contribute to the further restoration works, it is required to make a complete examination technically by drawing attention to this missing side of the structure and optimize them. Like the Temple of Hecate at Lagina, architectural techniques of a structure which was built in the transitional period from Hellenistic period to Roman period reflects the properties of the period. Following this study, we learned that while the Temple of Hecate at Lagina was constructed, the techniques which were used in many structures before its construction were used. We can easily say that it carries the traces of Anatolian architects and Anatolian cult in its construction. We see that not only traditional methods but also most advanced technology of that time were used. We learn from the similarities of the labours that many techniques which were used in the Temple of Priene Artemis and the Temple of Magnesia Artemis were used in the construction of the Temple of Hecate at Lagina. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Arkeolojik alanlar tr_TR
dc.subject Archeological areas tr_TR
dc.subject Kutsal yerler tr_TR
dc.subject Sacred places tr_TR
dc.subject Lagina tr_TR
dc.subject Lagina Hekate Tapınağı tr_TR
dc.subject Lagina Hecate Temple tr_TR
dc.subject Mimari özellikler tr_TR
dc.subject Architectural characteristics tr_TR
dc.subject Mimari üslup tr_TR
dc.subject Architectural style tr_TR
dc.subject Tapınaklar tr_TR
dc.subject Temples tr_TR
dc.title Lagina Hekata Tapınağı'nın mimari teknikleri tr_TR
dc.title.alternative Lagina Hecate Temple's architectural techniques tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account