Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Farklı mukoza kalınlıklarının iki tip implant destekli overdenture dizaynı üzerindeki stres dağılımına etkisi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.