Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Farklı doz ve zamanda uygulanan p-glikoprotein induktör ve substratlarının dokulara ilaç geçişi üzerine etkinliğinin belirlenmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.