Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Farklı malokluzyona sahip hastalarda EVG (elektrovibratografi) ölçümlerinin değerlendirilmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.