Selcuk University Digital Archive Systems

Slawomir Mrozek'in Sığıntılar isimli oyununun text ve dramturgi çözümlemesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Raufoğlu, Fuat
dc.contributor.author Uzman, Mustafa
dc.date.accessioned 2017-08-09T09:48:58Z
dc.date.available 2017-08-09T09:48:58Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Uzman, M. (2006). Slawomir Mrozek'in Sığıntılar isimli oyununun text ve dramturgi çözümlemesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5645
dc.description.abstract Sığıntılar, düşünce suçlusu kaçak bir aydın ve tek derdi para kazanmak olan bir köylünün sıra dışı karşılaşmasının hikâyesidir. İnsanı en basit haliyle ele alarak başlar. XX; yalancı, çıkarcı, mal sahibi olma özlemiyle yanıp tutuşan, kurnaz, paranın kölesi olmuş ve kapitalizmin en basit ve yalın haline dönüşmüş biri olarak karşımıza çıkar. AA; Yurdunu seven ama kaçmak zorunda kalan, kapitalizmi şiddetle reddeden, insanı en saf haliye tanımlayan, Hegel hayranı ?ve aynı zamanda özentisi- ve eylemden çok bir teolog olarak karşı safta yer alır. Yaşadıkları, boruların ve pisliğin varolduğu bir bodrum katında, siyasal, felsefik, ideolojik ve katı gerçeklerle yapılan bir düelloya benzer. İnsanın varoluşunu araştıran, ama buna karşı çıkan, eleştiren, bağımlılığı yok sayan, bireyin salt iradesi ile kapitalist gerçekleri yadsıyan, sınıfsal farkları yoksayan ama vazgeçemeyen, köleliği, tabakaları, ideolojileri, ve bütün bunların çöküşünü anlatan bir yapıdır bu. Oyunun sonunda artık kendi salt kimliklerinden uzaklaşmış, değişmiş, varolmak isterken yokolmuşlardır? Tez, bu politik, siyasal ve en önemlisi insancıl oyunun drama çalışması ve reji defteridir. Oyuncuların daha önce kullanmadığı metotlar üzerinde çalışmak, öncelikle oyuncuyu oyuna hazırlamak, ?konsantreden? çok bir ?kriz? yaşanmasını sağlamak çalışmayı sancılı bir hale getirmiştir. Daha önce pekte karşılaşmadığımız bu yöntemin bu oyuna adaptasyonunu sağlamak fazla zaman alsa da mekanik birtakım yaklaşımları kırması açısından önemli olduğu düşüncesindeyiz. tr_TR
dc.description.abstract ?Immigrants? is the story of falling with a man who is guilty of thought and a villager whose only aim is to earn money. It begins hanging a human simply. XX; He comes in view as a lier, self-seeking, aching for being an owner, tricky, slave of money, turning into a simpliest and naked man of capitalism. AA: He is the man who takes part in opposite as a theologian more than act and being both admirer and having affectation of Hegel, patriotic but being obliged to escape, refusing capitalism heavily and defining a human as purely. The things that he lives seem to be a duel with political, philosophical, ideolojic and strict reals in a basement full of tubes and crap. This is a framework which researches the existence of the man but refuses and critisizes it, ignores the addiction, denies the absolte self-control of man and capitalist real, ignores the form differences but can not stand away, tells about all slavery, stages, ideology and breaking up all. At the end of the play, they are so far away their own salt identity, varied and vanished while they want to exist... Tesis is the director el bilgisayarı and this politic, above all ıt is drama work of humanistic play. Working on some methods that actors have not used before, firstly making ready actors for the play, providing a ?crisis? more than a ?concentration?has brought about the work painful. Even if providing the adaptation of this method we have not met before for this play takes much time we consider that it is significant in the term of breaking some mechanic approaches. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Çözümleme tr_TR
dc.subject Analysis tr_TR
dc.subject Slawomir Mrozek tr_TR
dc.subject Sığıntılar tr_TR
dc.subject Dramturgi tr_TR
dc.subject Dramaturgy tr_TR
dc.title Slawomir Mrozek'in Sığıntılar isimli oyununun text ve dramturgi çözümlemesi tr_TR
dc.title.alternative Analysis of text and dramaturgy of Slawomir Mrozek's play Immigrants tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account