Selcuk University Digital Archive Systems

Rezin esaslı dental materyallere nanopartikül ilavesinin antibakteriyel etkinliğe ve mekanik özelliklere etkisinin in-vitro olarak araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tosun, Gül
dc.contributor.author Yegin, Zeynep
dc.date.accessioned 2017-08-09T08:18:42Z
dc.date.available 2017-08-09T08:18:42Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Yegin, Z. (2013). Rezin esaslı dental materyallere nanopartikül ilavesinin antibakteriyel etkinliğe ve mekanik özelliklere etkisinin in-vitro olarak araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5636
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında deneysel olarak hazırlanan kompozit rezin materyale nanopartikül ilavesinin Streptococcus mutans ve Lactobacillus casei üzerine antibakteriyel etkisinin değerlendirilmesi ve materyalin mekanik özelliklerinin in vitro olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Deneysel olarak hazırlanan dental kompozit rezin materyallere % 0,1, % 0,25, % 0,5 ve % 1 oranlarında TiO2 nanopartikülleri sol-jel yöntemi ile ilave edildi. Kontrol grubuna TiO2 ilave edilmedi. TiO2 ilavesinin Streptococcus mutans ve Lactobacillus casei üzerinde antibakteriyel etki gösterip göstermediği Direkt Kontakt Testi (DKT) ile değerlendirildi. TiO2 ilavesinin mekanik özelliklere etkisinin incelenmesi için yüzey sertliği, yüzey pürüzlülüğü, esneme dayanımı, su emilimi ve suda çözünürlük testleri ile birlikte süt dişi dentinine bağlanma dayanımı değerlendirildi. Farklı konsantrasyonlarda TiO2 nanopartikül ilavesinin kompozit rezinde meydana getirdiği yüzey değişiklikleri taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile değerlendirildi. Çalışmada deneysel olarak hazırlanan kompozit rezinin antibakteriyel etkinliği değerlendirildiğinde TiO2 nanopartikül ilavesinin S. mutans üzerinde inhibisyon etkisi olduğu, L. casei üzerinde ise belirgin bir antibakteriyel etkisinin olmadığı görüldü. Mekanik özelliklerin test edilmesi sonucunda, TiO2 nanopartikül ilavesi ile yüzey sertliği ve yüzey pürüzlülüğünde kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı artış meydana geldiği gözlendi. Esneme dayanımı ve süt dişi dentinine bağlanma dayanımı sonuçlarına göre kontrol grubu ile deney grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Bununla birlikte su emilimi ve suda çözünürlük değerlerinde ise kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede azalma olduğu görüldü. SEM ile yapılan incelemeler sonucu farklı konsantrasyonlarda TiO2 nanopartikül ilavesinin deneysel kompozit rezinde belirgin bir yüzey değişikliğine neden olmadığı ve nanopartiküllerin rezin içerisinde homojen olarak dağıldığı gözlendi. tr_TR
dc.description.abstract The purposes of this in vitro study was to evaluate the antibacterial effect of an experimental composite resin prepared by the addition of nanoparticles in Streptococcus mutans and Lactobacillus casei and investigate the mechanical properties of the material. Dental composite resin materials prepared experimentally and 0.1%, 0.25%, 0.5% and 1% TiO2 nanoparticles was added by the sol-gel method. TiO2 was not adding to the control group. Antibacterial effect of the addition of TiO2 on Streptococcus mutans and Lactobacillus casei was evaluated by the direct contact test (DCT). To investigate the effect of the addition of TiO2 on mechanical properties, surface hardness, surface roughness, flexural strength, water absorption and solubility tests were used and microtensile bond strength of the material to primary tooth dentin was evaluated. Composite resin's surface changes caused by the addition of different concentrations of TiO2 nanoparticle were evaluated by scanning electron microscopy (SEM). In this study, evaluation of antibacterial properties of an experimental composite resin was prepared by the addition of TiO2 nanoparticles showed inhibitory effect on S. mutans and no significant antibacterial effect on L. casei. According to mechanical tests, as a result of the addition of TiO2 nanoparticles increased surface hardness and surface roughness while, no changes were observed on flexural strength and microtensile bond strength to primary tooth dentin. Additionally, a decrease in water sorption and water solubility was observed. According to SEM investigation, the addition of different concentrations of TiO2 nanoparticles at experimental composite resins does not cause a significant change in the composite surface and homogeneously dispersed nanoparticles were observed. tr_TR
dc.description.sponsorship Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 11102013 proje numarası ile desteklenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Antienfektif ajanlar tr_TR
dc.subject Anti infective agents tr_TR
dc.subject Dental bonding tr_TR
dc.subject Dental materyaller tr_TR
dc.subject Dental materials tr_TR
dc.subject Dental stres analizi tr_TR
dc.subject Dental stress analysis tr_TR
dc.subject Dental sızma tr_TR
dc.subject Dental leakage tr_TR
dc.subject Kompozit reçineler tr_TR
dc.subject Composite resins tr_TR
dc.subject Nanopartiküller tr_TR
dc.subject Nanoparticles tr_TR
dc.subject Titanyum dioksit tr_TR
dc.subject Titanium dioxide tr_TR
dc.subject Yüzey pürüzlülüğü tr_TR
dc.subject Surface roughness tr_TR
dc.title Rezin esaslı dental materyallere nanopartikül ilavesinin antibakteriyel etkinliğe ve mekanik özelliklere etkisinin in-vitro olarak araştırılması tr_TR
dc.title.alternative Investigation of influence on antibacterial activity and mechanical properties of nanoparticle incorporation in resin based dental materials in vitro tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account