Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Agresif periodontitis hastalarında monosit kemoatraktan protein (MCP)-1 ve CC kemokin reseptör-2 polimorfizmlerinin sıklığının ve bu polimorfizmin gen ekspresyonu ve dişeti oluğu sıvısı MCP-1 düzeylerine etkisinin incelenmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.