Selcuk University Digital Archive Systems

Ebû'l-Mekârim Ahmed b. Hasan b. Yûsuf el-Cârberdî'nin hayatı ve Şerhu'ş-Şâfiye fi't-Tasrîf adlı eseri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Yıldız, Şerafettin
dc.contributor.author Memmedov, Muharrem
dc.date.accessioned 2017-08-08T11:34:42Z
dc.date.available 2017-08-08T11:34:42Z
dc.date.issued 2013-12-11
dc.identifier.citation Memmedov, M. (2013). Ebû'l-Mekârim Ahmed b. Hasan b. Yûsuf el-Cârberdî'nin hayatı ve Şerhu'ş-Şâfiye fi't-Tasrîf adlı eseri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5555
dc.description.abstract Arapça'nın dünya dilleri arasında ayrı bir yeri vardır. Diğer dünya dillerinden yapı olarak ayrılan Arapçayı dilbilimsel açıdan incelemek de ayrı bir önem arzetmektedir. Bu alanda en çok âlimi Araplar çıkarmış olsa da Arap olmayan topluluklardan da hatrı sayılır, pek çok kıymetli âlimler çıkmıştır. Bu âlimlerin ortaya çıktığı coğrafyalardan birisi de, İslam coğrafyasında önemli bir yeri olan Azerbaycan'dır. Azerbaycan Arap Dili'nin çeşitli alanlarında öne çıkmış pek çok âlim yetiştirmiştir. Bahsettiğimiz bu âlimlerden birisi de Yusuf el-Cârberdî'dir. Çalışmamızın konusu ise XIII-XIV yüzyıllarda yaşamış Ebu'l-Mekarim Fahruddîn Ahmed b. Hasen b. Yusuf el-Cârberdî'nin hayatı ve Şerhûş-Şâfiye fi't-Tasrif adlı eserinin incelenmesidir. Yusuf el-Cârberdi, bu eserde sarf ilminin konularını ayrıntılı bir şekilde örnekleriyle beraber incelediği görülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract Arabic has a distinct place among the world's languages. Separated from the structure of other world languages Arabic as a separate linguistic terms are important to examine. Although in this area most interests Arab scholars from non-Arab communities also considerable, many precious scholars has came up from this state. One of these scholars, the emergence of geography, Azerbaijan, which has an important place in the Islamic world. Azerbaijan Arabic language came to the fore in various fields has produced many scholars. One of these scholars that we had mentioned is Yusuf al-Cârberdi. Subject of our study in XIII-XIV century who has lived, Ebu'l-Mekarim Fahruddîn Ahmad b. Hasan b. Yusuf al-Cârberdî Sharhus-Shafia's life and his work is the study of this reseach fi't-Tasrif. Yusuf al- Cârberdi, in this work, consumable science topics studied in detail with examples seen. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Arap dili tr_TR
dc.subject Sarf tr_TR
dc.subject Yusuf el-Cârberdi tr_TR
dc.subject Arabic language tr_TR
dc.subject Morphology tr_TR
dc.title Ebû'l-Mekârim Ahmed b. Hasan b. Yûsuf el-Cârberdî'nin hayatı ve Şerhu'ş-Şâfiye fi't-Tasrîf adlı eseri tr_TR
dc.title.alternative Ebû'l-Mekârim Ahmed b. Hasan b. Yûsuf el-Cârberdî's life and his work Şerhu'ş-Şâfi̇ye fi̇'t-Tasrîf tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account