Selcuk University Digital Archive Systems

Konya bölgesinde tip 2 diabetes mellitus hastalarında TCF7l2 (Transcription factor 7 like-2) gen polimorfizmlerinin taranması ve hastalık ile ilişkilerinin ortaya konulması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Arıkoğlu, Hilal
dc.contributor.author Kaya, Dudu Erkoç
dc.date.accessioned 2017-08-08T10:11:11Z
dc.date.available 2017-08-08T10:11:11Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Kaya, D. E. (2012). Konya bölgesinde tip 2 diabetes mellitus hastalarında TCF7l2 (Transcription factor 7 like-2) gen polimorfizmlerinin taranması ve hastalık ile ilişkilerinin ortaya konulması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5531
dc.description.abstract Tip 2 Diabetes Mellitus (T2DM) 21.yüzyılın en zorlu sağlık sorunlarından biridir ve endişe verici bir biçimde artmaktadır. Malesef Türk populasyonu da bu eğilimin dışında değildir. T2DM, birçok genetik ve çevresel faktörün etkileşimi sonucunda ortaya çıkan oldukça kompleks bir hastalıktır. Bugüne kadar T2DM yatkınlığı oluşturduğu düşünülen aday genler arasında, TCF7L2 (Transkripsiyon faktörü 7 benzeri 2) geni birçok farklı populasyon çalışmasının oldukça tutarlı sonuçları ışığında T2DM ile en güçlü ilişkilendirilmiş olan gendir. TCF7L2 geni, hücre büyümesi ve gelişiminin temel düzenleyicisi olan Wnt sinyal yolağında iş gören bir transkripsiyon faktörünü kodlar. Wnt sinyalizasyonu endokrin pankreas gelişimini etkiler ve insülin salgılanması, sağkalım ve proliferasyon gibi olgun ß-hücre fonksiyonlarını değiştirir. TCF7L2 geninin özellikle intron 3 (rs7903146 C>T) ve intron 4 (rs12255372 G>T) bölgelerinde yer alan tek nukleotid polimorfizmlerinin (single nucleotide polymorphism-SNP) T2DM riski ile ilişkili oldukları gösterilmiştir. Biz de bu çalışmamızda TCF7L2 geninin Türk populasyonunda, T2DM riski ile ilişkisini ortaya koymayı amaçladık. Çalışmamızda, TCF7L2 genindeki en yaygın altı polimorfizm (rs7903146 C>T, rs12255372 G>T, rs7901695 T>C, rs11196205 G>C, rs11196213 C>T ve rs3814573 C>T dönüşümleri) 169 diyabetik ve 119 sağlıklı bireyde genotiplendi. Tüm hasta ve kontrollerin açlık plazma glukoz, açlık insülin, Homa-IR, HbA1c ve c-peptid değerleri ölçüldü. Kontrol grubuna oral glukoz tolerans testi (OGTT) uygulandı. Genotiplendirme PZR-RFLP ve PZR-SSCP teknikleri kullanılarak yapıldı. rs7901695 T>C, rs11196205 G>C, rs11196213 C>T ve rs3814573 C>T polimorfizmleri ile biyokimyasal parametreler ve genotip-fenotip frekanslarında hasta ve kontrol grupları açısından istatistiksel önemde bir farklılık bulunmadı (p ? 0,05). Bununla birlikte, rs7903146 ve rs12255372 T2DM ile (OR:1.9 ? 95% CI: 1.15-3.19 ? p=0.005 ve OR:2.1 ? 95% CI: 1.25-3.55 ? p=0.002 sırasıyla) ve ayrıca rs7903146 açlık glukoz düzeyleri ile anlamlı şekilde (p< 0.05) ilişkiliydi. Çalışmamızın sonuçları, rs12255372 ve rs7903146 polimorfizmlerinin hastalıkla ilişkisini bildiren önceki çalışmaları destekler yöndedir ve TCF7L2 geninin T2DM gelişiminde güçlü bir aday olabileceğini göstermektedir. tr_TR
dc.description.abstract Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) is the most challenging health issues of the 21st century and is associated with an alarming rise in the incidence. The Turkish population is no exception to this trend. T2DM is a complex disease which occur by the interaction of multiple genetic and environmental effects. To date, TCF7L2 gene has been shown to be the strongest association with an increased risk of T2DM with well-replicated results in several different populations. TCF7L2 gene encodes a transcription factor, involved in Wnt-signalling pathway, a major regulator of cell growth and development. Consequently, Wnt signaling influences endocrine pancreas development and modulates mature ß-cell functions including insulin secretion, survival and proliferation. We aimed to investigate whether TCF7L2 also has a role in T2DM susceptibility in Turkish populations. Genotyping was carried out by PCR-RFLP and PCR_SSCP techniques and six common variants (rs7903146 C>T, rs12255372 G>T, rs7901695 T>C, rs11196205 G>C, rs11196213 C>T and rs3814573 C>T substitutions) were genotyped in 169 diabetic and 119 healty individuals. Biochemical parameters and genotype-phenotype associations were tested statistically (p<0.05). There was no difference in biochemical parameters and genotype-phenotype frequencies in case and controls for rs7901695 T>C, rs11196205 G>C, rs11196213 C>T and rs3814573 C>T (p> 0,05). However, rs7903146 and rs12255372 was significantly associated with T2DM (OR:1.9 ? 95% CI: 1.15-3.19 ? p=0.005 and OR:2.1 ? 95% CI: 1.25-3.55 ? p=0.002 respectively) and also, rs7903146 with fasting glucose levels (p< 0.05). Our results for rs7903146 and rs12255372 are consistent with previous studies that reports the association between these SNPs and the disease and indicate that TCF7L2 might be a strong candidate for T2DM development. tr_TR
dc.description.sponsorship Bu araştırma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 09202048 proje numarası ile desteklenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject SNP tr_TR
dc.subject TCF7L2 geni tr_TR
dc.subject Tip 2 diabetes mellitus tr_TR
dc.subject Wnt yolu tr_TR
dc.subject TCF7L2 gene tr_TR
dc.subject Type 2 diabetes mellitus tr_TR
dc.subject Wnt pathway tr_TR
dc.title Konya bölgesinde tip 2 diabetes mellitus hastalarında TCF7l2 (Transcription factor 7 like-2) gen polimorfizmlerinin taranması ve hastalık ile ilişkilerinin ortaya konulması tr_TR
dc.title.alternative Screening of TCF7l2 (transcription factor 7 like-2) gene polymorphisms and its association with disease among type 2 diabetes mellitus patients in konya region tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account