Selcuk University Digital Archive Systems

Eski ve yeni ilköğretim ikinci kademe Türkçe dersi öğretim programları ve ders kitaplarında dil bilgisi öğretiminin karşılaştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Uyanık, Osman
dc.contributor.author Altunkaya, Hatice
dc.date.accessioned 2014-11-17T09:10:37Z
dc.date.available 2014-11-17T09:10:37Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Altunkaya, H. (2010). Eski ve yeni ilköğretim ikinci kademe Türkçe dersi öğretim programları ve ders kitaplarında dil bilgisi öğretiminin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/551
dc.description.abstract Bu araştırmada, 6. 7. 8. sınıf Türkçe dersi eski (1981) ve yeni (2006) öğretim programı ve ders kitaplarında dil bilgisi konularının metot ve içerik yönünden karşılaştırılması yapılarak benzerlikler ve farklılıkların ortaya çıkarılmasına çalışılmıştır. Bu sebeple çalışma, her iki öğretim programı ve ders kitapları üzerinde yoğunlaşmıştır. Yapılan çalışma açıklamalar ve ilgili araştırmalar, yöntem, bulgular ve yorum, sonuç ve öneriler olmak üzere beş ana bölümden oluşmuştur. Araştırma sonucuna göre eski Türkçe ders programında ve program doğrultusunda hazırlanan ders kitaplarında dil bilgisi öğretiminin tanımdan yola çıkılarak verildiği, yeni programda ve program doğrultusunda hazırlanan ders kitaplarında dil bilgisi kurallarının öğrenciye sezdirilerek öğretilmesi hedeflendiği tespit edilmiştir. Programlar ve ders kitaplarında dil bilgisi öğretimi ile ilgili nelerin yapılabileceği ile ilgili öneriler sunulmuştur. Çalışma bilimsel doküman analizi çalışmasıdır. Araştırma sürecinde çalışmanın amacına yönelik mevcut kaynaklar bulunmuş, her kaynak dikkatlice incelenmiş, gerekli bilgiler not alınmış ve notlardan yola çıkarak değerlendirme işlemi yapılmıştır tr_TR
dc.description.abstract In this research, similatiries and differences are tried to be brought to light as comparing the subjects of grammar with regard to the method and the content in the second rank Turkish lesson old (1981) and new (2006) programme and in the textbooks. Therefore, this study centered on both curriculum and textbooks. This research; introduction theoretical descriptions and its related researches, technique, vereties and explanations, conclusion and suggestions. Research results according to the old Turkish course programs and the programs prepared in accordance with the textbooks, teaching grammar rules defining the way given by the new program and the program prepared in accordance with the textbooks, grammar rules to students detected to teach targeted have been identified. Programs and textbooks for teaching grammar suggestions are presented about what can be done. The study is a study of descriptive document analysis. The present sources that are appropriate fort he purpose of the study are found, each one of sourses is examined carefully and the required information is taken note and finally according to these notes the evalation is made. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Grammar tr_TR
dc.subject Curriculum tr_TR
dc.subject Türkçe dersi tr_TR
dc.subject Dilbilgisi tr_TR
dc.subject Ders programı tr_TR
dc.subject Ders kitapları tr_TR
dc.subject Turkish lesson tr_TR
dc.subject Text books tr_TR
dc.title Eski ve yeni ilköğretim ikinci kademe Türkçe dersi öğretim programları ve ders kitaplarında dil bilgisi öğretiminin karşılaştırılması tr_TR
dc.title.alternative The comparision of grammar subjects in the second rank Turkish lesson old and new curriculum and text books tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account