Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

İneklerde gebeliğin erken dönemlerinde oluşan mastitislerin gebeliğin sürdürülmesi üzerine etkisi ve tespit edilen etkenlerin antibiyotik duyarlılıklarının araştırılması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.