Selcuk University Digital Archive Systems

Konya Etnografya Müzesi'nde bulunan Uşak halıları

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hidayetoğlu, H. Melek
dc.contributor.author Tokat, Murat
dc.date.accessioned 2017-08-08T07:51:53Z
dc.date.available 2017-08-08T07:51:53Z
dc.date.issued 2014-02-11
dc.identifier.citation Tokat, M. (2014). Konya Etnografya Müzesi'nde bulunan Uşak halıları. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5508
dc.description.abstract Uşak Halıları konulu bu araştırmamızda; halıların bulunduğu, Konya Etnografya Müzesi ve Mevlana Müzesi'nde çalışma yapılmıştır. Örnekler, muhafaza edildiği depo ve sergi alanında incelenmiş ve belgelendirilmiştir. Amacımız, Konya Etnografya Müzesi'nde bulunan Uşak halılarını tespit etmek ve tarih içerisindeki seyrini (gelişimini) belirlemektir. Aynı zamanda Türk Halı Sanatı Tarihi'nde önemli bir grubu oluşturan Uşak Halıları'ndaki kompozisyon düzeni ve motifleri, tezyinattaki kurallar çerçevesinde ele alarak, bu gruptaki halıların daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Giriş bölümünde, konunun tanımı, amaçları, önemi, yöntem ve konu ile ilgili yapılan çalışmalara değinilmiştir. İkinci bölümde, örneklerin bulunduğu Konya Etnografya Müzesi hakkında genel ve detay bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde, Uşak Halıları'nın tarihi gelişimi hakkında bilgi verilmiştir. Dördüncü bölümde, müzelerde incelenen örnekler için gözlem formları oluşturulmuş ve tek tek incelediğimiz örneklerin, görünen özellikleri ile kompozisyon ve motif düzenleri detaylı bir şekilde bu formlara aktarılmıştır. Her gözlem formundan sonra o örnekle ilgili genel ve detay fotoğrafları ile eskiz çizimleri yer almıştır. Beşinci bölümde, incelediğimiz örneklerin genel özellikleri (kullanılan teknik, kullanılan malzeme, kullanılan motif ve kompozisyon özellikleri) üzerinde durulmuştur. Değerlendirme ve sonuç kısmı olan altıncı bölümde, örnekler önce tek tek ele alınarak, örneklerde gözlemlenen bulgular üzerinde değerlendirme yapılmış, daha sonra örnekler toplu olarak genel değerlendirmeye tabi tutulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In our study on Carpets of Uşak (a province in Turkey), an investigation was conducted at Konya Ethnography Museum and Mevlana Museum, which house such carpets. The samples were examined at the depot and the exhibition hall where they are kept and documented. Our purpose is to identify Uşak Carpets at Konya Ethnography Museum and determine their developmental course in time. At the same time, we intend to deal with the composition and motifs in Uşak Carpets, which constitute an important group in the History of Turkish Art of Carpet-Making, within the framework of decorative rules and thus ensure that these carpets are better appreciated. In the introduction section, the definition, objectives, significance and method of the subject were given and relevant studies on the topic were mentioned. In the second section, general and detailed information was given about Konya Ethnography Museum, where the samples are kept. In the third section, information was given about the historical development of Uşak Carpets. In the fourth section, observation forms were prepared for the samples we examined at the Museum and the physical properties and composition and motif arrangements of these samples, which we examined one by one were recorded in these forms in detail. At the end of each observation form, general and detailed photographs of that specific sample and its sketches were included. In the fifth section, overall properties of the samples we examined (the technique used, the material used, the motif used and composition) were mentioned. In the sixth section, which is the evaluation and conclusion section, the samples were dealt with individually first, and evaluations were made on the observations about the samples; then, the samples were subjected to a general evaluation as a whole. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject El sanatları tr_TR
dc.subject Handicrafts tr_TR
dc.subject Halılar tr_TR
dc.subject Carpets tr_TR
dc.subject Konya Ethnografya Müzesi tr_TR
dc.subject Konya Ethnography Museum tr_TR
dc.subject Türk el sanatları tr_TR
dc.subject Turkish handcrafts tr_TR
dc.subject Türk halı sanatı tr_TR
dc.subject Turkish carpet art tr_TR
dc.subject Uşak halısı tr_TR
dc.subject Uşak carpet tr_TR
dc.title Konya Etnografya Müzesi'nde bulunan Uşak halıları tr_TR
dc.title.alternative Uşak carpets at Konya Ethnography Museum tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account