Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Diferansiye tiroid kanserli hastalarda tiroglobulin ile tedavi sonrası taramanın karşılaştırılması

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.