Selcuk University Digital Archive Systems

1950 sonrası Türk resminde masalsı anlatım

Show simple item record

dc.contributor.advisor Elmas, Hüseyin
dc.contributor.author Öztürk, Neslihan
dc.date.accessioned 2017-08-07T11:42:47Z
dc.date.available 2017-08-07T11:42:47Z
dc.date.issued 2013-06-24
dc.identifier.citation Öztürk, N. (2013). 1950 sonrası Türk resminde masalsı anlatım. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5393
dc.description.abstract ?1950 Sonrası Türk Resminde Masalsı Anlatım? isimli çalışma ile masalsı anlatımın ne olduğu üzerinde durularak, Türk resminde özellikle bireyin hayal dünyasına hitap eden ve zenginleştiren, masalı andıran anlatımlarıyla dikkat çeken, literatürde adına sık rastlanan sanatçılara ait eserlerin tespit edilerek bir kaynakta toplanması, kültüre ait değerlerin aktarılarak yaşatılabilmesi adına bilim/sanat literatürüne katkı amaçlanmaktadır.Araştırmada, Türk resim sanatı tarihi, pek çok kaynakta modern Türk resminin başlangıcı olarak görülen Mühendishane-i Berri Hümâyûn eğitim döneminden, modern ötesi olarak adlandırılabilecek ilk örneklerin görüldüğü 1980?lere kadar geçen süreci genel olarak kapsamaktadır. Özellikle birey kavramının ön plana çıktığı, sanatta bireysel fantezilerin ve düş gücünün belirgin olarak görüldüğü 1950?li yıllar, dönemin siyasi değişimlerine de kısaca yer verilerek ele alınmıştır. Düş gücüne bağlı olarak ortaya çıkan masalsı anlatım tanımının kapsamlı anlaşılması açısından, ilgili bölümde masal ve özellikleri anlatılmış, önemli bazı bilim adamlarının görüşlerine yer verilmiştir. 1950 sonrası Türk resminde masalsı anlatımı bir üslup olarak tüm sanat hayatı boyunca benimsediği izlenen; Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cihat Burak, İbrahim Balaban, Nuri Abaç, Burhan Uygur, Can Göknil, Mevlüt Akyıldız, Onay Akbaş?ın resimlerinin masalı anımsatan unsurlar içermesi bağlamında incelendiği çalışmada konuyla ilgili kişisel uygulama çalışmalarına da yer verilmiştir. Bu çalışmayla, Türk resim sanatında masalsı anlatım içeren resimlerin önemli bir yer tuttuğu anlaşılmıştır. İncelenen eserlerin, bilinen perspektif kuralları dışında ancak düşlerde, masallarda yer alabilecek bir düzen içerisinde kurgulandığı ve hayal gücünü besleyerek izleyicide düşsel etkiler yarattığı görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract Focusing on the definition of fabulous depiction, the goal of the study called ?Fabulous Depiction in Turkish Painting After 1950? is to set and collect the works of artists who appeal to the imaginary world of the individual, who draw attention by their fabulous depiction and whose names are frequently referred to in literature. In this way, the study aims at contributing to science/art literature by maintaining the cultural heritage. In the thesis study, the history of Turkish painting covers the period of Imperial School of Naval Engineering which is considered to be the beginning of modern Turkish painting and 1980s during which works to be called post-modern were produced. 1950s when the concept of individual came to the fore and the power of imagination became more prominent, and the political transformations during this period are also briefly mentioned in the study. In order for fabulous depiction that is produced with imagination to be understood comprehensively, fable and its features are explained with the views of some artists in the related part. In the study, the paintings of Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cihat Burak, İbrahim Balaban, Nuri Abaç, Burhan Uygur, Can Göknil, Mevlüt Akyıldız, Onay Akbaş who adopted fabulous depiction in Turkish painting after 1950 throughout all their artistic life are analysed in terms of their components that remind of a fable. The study also includes individual applications and shows that paintings with fabulous depiction have an important place in Turkish painting. It is seen that the works analysed are built within a frame that is outside the acknowledged rules of perspective and that can only be seen in dreams or stories. It is also observed that they leave imaginary impressions on the viewer whose imagination is boosted. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Masal tr_TR
dc.subject Fable tr_TR
dc.subject Fabulous depiction tr_TR
dc.subject Masalsı anlatım tr_TR
dc.subject Modern Türk resmi tr_TR
dc.subject Modern Turkish painting tr_TR
dc.title 1950 sonrası Türk resminde masalsı anlatım tr_TR
dc.title.alternative Fabulous depiction in Turkish painting after 1950 tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account