Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Akut strok hastalarında prognostik risk göstergesi olarak nabız dalga analizi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.