Selcuk University Digital Archive Systems

Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında Facebook kullanımı: Selçuk üniversitesi öğrencileri üzerine bir inceleme

Show simple item record

dc.contributor.advisor Can, Aytekin
dc.contributor.author Toker, Haydar
dc.date.accessioned 2017-07-26T13:36:32Z
dc.date.available 2017-07-26T13:36:32Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Toker, H. (2016). Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında Facebook kullanımı: Selçuk üniversitesi öğrencileri üzerine bir inceleme. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5271
dc.description.abstract Yaşadığımız 21. Yüzyılda insanlar ve kitle iletişim araçları arasında etkileşimli bir iletişim süreci yaşanmaktadır. Kitle iletişim araçlarının içerisinde bireylerin birbirileriyle en yoğun bir şekilde etkileşim içerisinde olduğu medya türüne sosyal medya denilmektedir. Bu anlamda vakitlerinin çoğunu sosyal medyada geçiren bireyler sosyal medyayı hayatlarının bir parçası haline getirmişlerdir. Bu nedenle insanların sosyal medyadan bağımsız bir hayat yaşadıkları ve yaşamlarının bundan tamamen bağımsız olarak gerçekleştiğini söylemek mümkün değildir. Sosyal medya denildiğinde aklımıza Facebook, twitter, instagram, youtube, vimeo vb. birçok sosyal medya iletişim aracı gelmektedir. Günümüzde ise en fazla kullanılan ve tercih edilen sosyal medya araçlarının başında Facebook gelmektedir. Yaklaşık olarak dünya üzerinde bugün 1 milyar Facebook kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde sosyal medyanın insanlar tarafından ne kadar etkin olarak kullanıldığı ve toplumda ne kadar önem taşıdığı anlaşılmış olacaktır. "Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı Bağlamında Facebook Kullanımı" adlı çalışmada yapılan 500 anket çerçevesinde 402 ankete verilen tutarlı cevaplar sonucunda ulaşılan bulgular göstermiştir ki sosyal medya aracı olarak en fazla Facebook kullanılmakta ve bu bağlamda kullanıcıların demografik özellikleri(cinsiyet, yaş, öğretim durumu, öğrenim görülen sınıf ve fakülte, aylık harcama durumu, barınma durumu) Facebook kullanımında önemli bir yere sahip olmaktadır. Kullanıcıların demografik özellikleri Facebook'ta geçirilen süreyi etkilemekte ve değiştirmektedir. Kullanıcıların ne tür duygularını tatmin etmek için Facebook sosyal medya sitesini kullandıkları da bu çalışmada ortaya konmuştur. tr_TR
dc.description.abstract People and media have been experiencing an interactive communication process in the 21st century . Social media is one of the most effective mass media which in intense individual communication. Social media is a part of life who have made the most of their time on social media. Therefore, it is not possible to say that people can live without social media and it takes place entirely independently. Social media contains facebook, twitter, instagram, youtube and vimeo etc. Recent days facebook is the most widely used social media tool. When we considered 1 billion facebook users in the World it will have understood how important it is and people used as effectively in community. "Using Facebook in context theory of uses and gratifications" study shows that result of the survey which conducted 500 persons and gave 402 consistent answers facebook most used as a social media tool and demographic characteristics of the users in this context (gender, age, education levelmonthly expenditure status, accomodaiton) facebook takes an important part in use. Demographic characteristic of the users affect the time spent on facebook and changes it. This study showed that what kind of senses satisfy by users on facebook. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Kullanımlar ve doyumlar tr_TR
dc.subject Uses and gratifications tr_TR
dc.subject Facebook tr_TR
dc.subject Sosyal medya tr_TR
dc.subject Social media tr_TR
dc.subject Üniversite öğrencileri tr_TR
dc.subject University students tr_TR
dc.title Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında Facebook kullanımı: Selçuk üniversitesi öğrencileri üzerine bir inceleme tr_TR
dc.title.alternative Facebook with the context uses and gratifications: A research on Selcuk university students tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account