Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Fermente ve ısıl işlem uygulanmış sucuklarda bazı lactobacıllus ve patojen bakterilerin antibiyotik dirençliliklerinin belirlenmesi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.