Selcuk University Digital Archive Systems

Tavuklar için canlı salmonellozis aşısı geliştirilmesi üzerine çalışmalar

Show simple item record

dc.contributor.advisor Erganiş, Osman
dc.contributor.author Karakoç, Suzan Reyhan
dc.date.accessioned 2017-07-26T11:03:26Z
dc.date.available 2017-07-26T11:03:26Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Karakoç, S. R. (2014). Tavuklar için canlı salmonellozis aşısı geliştirilmesi üzerine çalışmalar. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5243
dc.description.abstract Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kültür Koleksiyonundan alınan, 20 yıldır sürekli pasajlanmış, 1 adet S. Pullorum SÜVF33, ve 3 adet S. Enteritidis SÜVF34, SÜVF35, SÜVF88 saha suşlarının, canlı aşı olarak immunojenik etkinlikleri ve S. Enteritidis AVKESE1 saha suşu ile eprüvasyona karşı koruyuculukları değerlendirildi. Bu çalışmada kullanılan tüm suşların antibiyotik duyarlılıkları tespit edildi. Kahverengi yumurtacı tavuklar her grupta12 tavuk olacak şekilde 9 gruba ayrıldı. Dört grup bir kez, üç grup iki kez aşılandı. İki grup kontrol grubu olarak tutuldu. Dört grup; SÜVF33, SÜVF34, SÜVF35 ve SÜVF88 suşları ile oral yolla 17 haftalık yaşta bir kez aşılandı. Bu gruplar ve kontrol grubu, oral yolla 21 haftalık yaşta eprüve edildi. Üç grup; SÜVF33, SÜVF35, SÜVF88 suşları ile kas içi ve oral yolla 17 ve 21 haftalık yaşlarda iki kez aşılandı. Bu gruplar ve kontrol grubu oral yolla 25 haftalık yaşta eprüve edildi. Her aşılamadan 21 gün sonra kan alınarak, ELISA ile antikor seviyelerine bakıldı. Eprüvasyonlardan sonra 3 hafta içinde, organlardan ekimler yapıldı. Organ ekimlerinden elde edilen ve VITEK 2 compact cihazıyla identifiye edilen Salmonella spp. izolatlarının RAPD PZR ile ayrımı sağlandı. SÜVF34 ve SÜVF88 suşları gentamisin, sulfametoksazol/trimetoprim, streptomisin, tetrasiklin ve eritromisin'e, SÜVF33, SÜVF35 aşı suşları ve AVKESE1 eprüvasyon suşu yalnızca eritromisine dirençli bulundu. Bir kez aşılanan gruplarda antikor titrelerinin oldukça düşük düzeyde olduğu görüldü. İki kez aşılanan gruplarda; ikinci aşılamadan sonra titrelerde yükselme gözlendi. Bir kez aşılı gruplarda; tüm organlardan eprüvasyon suşunun izolasyon oranı, kontrol grubunda % 29, SÜVF33 grubunda %29, SÜVF34 grubunda %20, SÜVF35 grubunda %12,5, SÜVF88 grubunda %19 olarak tespit edildi. İki kez aşılı gruplarda; tüm organlardan eprüvasyon suşunun izolasyon oranı, kontrol grubunda % 35, SÜVF33 grubunda % 27, SÜVF35 grubunda %19, SÜVF88 grubunda %29 olarak tespit edildi. Bir ve iki kez aşılanan gruplarda; SÜVF35 suşu önemli oranda eprüvasyon suşunun invazyonuna karşı koruma sağlarken, diğer aşı suşlarının ise aynı derecede başarı göstermediği ve koruma oranlarının düşük olduğu görüldü. tr_TR
dc.description.abstract This study investigated one S. Pullorum SUVF33 and three S. Enteritidis SUVF34, SUVF35, SUVF88 field strains continuously passaged for 20 years, which were obtained from Selcuk University Faculty of Veterinary Medicine Department of Microbiology Culture Collection in terms of immunological effectiveness as live vaccines, and protectiveness against challenge with S.Enteritidis AVKESE1 field strain. Antibiotic susceptibility of all strains used in this study has been analyzed. The brown layer chickens were divided 9 groups and each group consisted of 12 chickens. Four groups were vaccinated one time and three groups were vaccinated two times. The rest were kept as controls. In the single vaccinated four groups SUVF33, SUVF34, SUVF35 and SUVF88 strains were orally administered to chickens aged 17 weeks. This four groups and the control group were challenged at the age of 21 weeks. In the twice vaccinated three groups SUVF33, SUVF35 and SUVF88 strains were given both intramuscularly and orally when the chickens were 17 and 21 weeks old. The twice vaccinated groups and the control group were challenged at the age of 25 weeks. A blood sample was taken 21 days after each vaccination and antibody levels were studied with ELISA. Organs were examined bacteriologically for 3 weeks after challenge. Salmonella spp isolates that were obtained from organ inoculations and identified with VITEK 2 compact device were separated with RAPD PCR. SUVF34 and SUVF88 strains were resistant to gentamicin, sulfamethoxazole/trimethoprim, streptomycin, tetracycline and eryhtromycin. We also determined that vaccine strains of SUVF33, SUVF35 and challenge strain of AVKESE1 were resistant to only erythromycin. It was observed that the antibody titers were quite low in the single vaccinated groups. Among the twice vaccinated groups; the number of seropositivity increased and the titers rose in all groups after second vaccination. In the single vaccinated group the isolation rate of the challenge strain from all organs was 29% in the control group, 29% in the SUVF33 group, 20% in the SUVF34, 12,5% in the SUVF35 group, and 19% in the SUVF88 group, respectively. In the twice vaccinated group the isolation rate of the challenge strain from all organs was 35% in the control group, 27% in the SUVF33 group, 19% in the SUVF35 group, and 29% in the SUVF88 group. In the single and the twice vaccinated groups SUVF35 strain provided significant protection against invasion by the challenge strain; however other vaccine strains did not provide a protection of similar magnitude and little reduction was observed in isolation rates of the challenge strain. tr_TR
dc.description.sponsorship Bu araştırma TAGEM tarafından HSYGAD/12/A06/P03/10 proje numarası ile desteklenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Canlı aşı tr_TR
dc.subject Salmonella enteritidis tr_TR
dc.subject Salmonella pullorum tr_TR
dc.subject Live vaccine tr_TR
dc.subject Yumurta tavukları tr_TR
dc.subject Laying hens tr_TR
dc.subject Aşılama tr_TR
dc.subject Vaccination tr_TR
dc.title Tavuklar için canlı salmonellozis aşısı geliştirilmesi üzerine çalışmalar tr_TR
dc.title.alternative Studies on live vaccine development aganist chicken salmonellosis tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account