Selcuk University Digital Archive Systems

Psoriasis vulgarisli hastalarda lunula yokluğu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mevlitoğlu, İnci
dc.contributor.author Kaplan, Meltem
dc.date.accessioned 2017-07-25T11:22:36Z
dc.date.available 2017-07-25T11:22:36Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Kaplan, M. (2011). Psoriasis vulgarisli hastalarda lunula yokluğu. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5213
dc.description.abstract Psoriasiste tırnak tutulumu %10-55 gibi değişen oranlarda bildirilmiştir. Tırnak psoriasis şiddet indeksi (NAPSI) tırnak matriks ve yatak bulgularını değerlendirmektedir fakat lunula tutulumu hakkında bilgi vermemektedir. Psoriasis vulgarisli hastalarda lunula tutulumu hakkında literatürde herhangi bir çalışma yoktur. Bizim çalışmamızda psoriasis vulgaris, alopesi areata ve normal sağlıklı bireylerden oluşan 3 grupta tırnak matriks ve yatak tutulumu ile lunula boyları arasındaki ilişki incelendi. Her bir gruba 100'er adet vaka alındı. Tırnak ve lunula boyları digital dermoskopi cihazıyla milimetrik olarak ölçüldü. Veriler istatistiksel olarak analiz edildi. Buna göre; tüm el tırnaklarında tırnak boyu arttıkça lunula boyu da orantılı biçimde artmaktaydı. Erkeklerde lunula boyları kadınlarınkinden yüksek bulundu. Sağ ve sol ekstremiteler arasında ise lunula boyları bakımından fark yoktu. Vaka grupları arasında el 1. parmak hariç tüm el parmaklarında ise en düşük lunula boy median değeri sağlıklı bireylerdeydi. Matriks skoru tüm vaka gruplarında en düşük sağlıklı bireylerde saptandı. El 1 ve 2. parmaklar dışındaki tüm parmaklarda ise en yüksek matriks skoru psoriasis grubundaydı. Matriks skoru cinsiyetler ve sağ-sol ekstremiteler arasında farklı değildi. Psoriasis vulgarisli hastalarda el 1.ve 2. parmak dışında diğer parmaklarda matriks skoru artarken lunula boyları da artmaktaydı. Tüm gruplar arasında yatak skoru en yüksek olan psoriasis vulgarisli hastalardı. Alopesi areata ve sağlıklı bireylerde ise skorlar benzerdi. Yatak skoru cinsiyetler ve sağ-sol ekstremiteler arasında farklı değildi. Alopesi areatalı hastalarda matriks ve yatak skoru arttıkça lunula boyları artmamaktaydı. Bu verilere göre; psoriasis vulgariste lunulanın öne doğru büyümesi, tırnakta matriks tutulumunun bir bulgusu olarak değerlendirilmelidir. Alopesi areata ve sağlıklı bireylerde lunula boyunun matriks tutulumu ile kuvvetli bir ilişkisinin olmaması, psoriasisteki matriks tutulumu ile lunula boyunun artışı arasındaki ilişkiyi destekler niteliktedir. Psoriasis vulgariste lunula boyunun artmasının prognostik önemi ve tedaviyle olan ilişkilerinin belirlenmesi, açısından ileri çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract The involvement of nail in psoriasis has been reported as %10-55 variable rates. Nail psoriasis severity index evaluates findings of nail matrix and nail bed but not involvement of lunula. There are no studies about involvement of lunula in patients with psoriasis vulgaris in the literature. In our study, we evaluated the correlation between involvement of nail matrix and nail bed and lunula in three groups consist of psoriasis vulgaris, alopesi areata and normal healthy individuals.One hundred cases were involved in each groups, the lenght of nail and lunula were measured as milimeters with the aid of digital dermoscopy device. The results were analyzed statistically. Accordingly; the lenght of lunula increased proportionally with the lenght of nail in all fingernails. The lenghts of lunula were found longer in men than in women.There were no differences of lunula lenght between right and left extremities. Except for 1. fingernail, the smallest lunula length median value was in healthy individuals among the case groups. The smallest matrix score was determined in healthy individuals among all case groups. Except for 1. and 2. fingernails, the highest matrix score was in psoriasis group. There were no differences of matrix scores between right and left extremities and sexes. As the matrix score increased in other fingers than in the 1. and 2. hand in the patients with psoriasis vulgaris, the lunula lengths increased, too. The highest bed scores were patients with psoriasis vulgaris among all the case groups. The scores were similar in patients with alopecia areata and healthy individuals. The bed scores were not different between sexes and right- left extremities. In the patients with alopecia areata, as the score of matrix and bed increased, lunula length did not increase in any fingers According to these data, the growing forward of lunula in psoriasis vulgaris, must be evaluated as a finding of nail matrix involvement. The fact that there is no strong relationship between lunula length and matrix involvement in alopecia areata and healthy individuals has the quality of supporting the relationship between matrix involvement in psoriasis and the increase in the lenght of lunula. Furher studies are required for determining the relations of the increase in lunula length in psoriaris and its prognostic importance. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Inflammation tr_TR
dc.subject İnflamasyon tr_TR
dc.subject Nails tr_TR
dc.subject Tırnaklar tr_TR
dc.subject Nail diseases tr_TR
dc.subject Tırnak hastalıkları tr_TR
dc.subject Psoriasis tr_TR
dc.title Psoriasis vulgarisli hastalarda lunula yokluğu tr_TR
dc.title.alternative The absence of lunula in patients with psoriasis vulgaris tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account